Deze dames uit Loosduinen doen mee aan de polsbandjes actie geïnitieerd door stadsdeel Scheveningen. Zij delen polsbandjes uit op het strand bij de Savornin Lohmanlaan. Met deze bandjes kunnen ouders en kinderen elkaar weer snel terugvinden als zij elkaar zijn kwijtgeraakt.

Goed bezig!

#jeugdwerkloosduinen