De kinderen van het jeugdwerk van Buurtcentrum Octopus zijn goed bezig zijn in hun buurt. Zij hebben het “brood op straat” probleem aangepakt door wekelijks een ophaalactie te organiseren en de buurtbewoners bewust te maken dat brood niet op straat gegooid moet worden. De volgende straten zijn aangepakt: Delftselaan, Rozenburgstraat, Westlandse plein en de Terheijdenstraat.